Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Bezpośredni kontakt mailowy z rejestracją do poradni

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż w Szpitalu im. Marciniaka została uruchomiona możliwość bezpośredniego kontaktu z rejestracją do Specjalistycznej Poradni Przyszpitalnej drogą mailową za pomocą adresu rejestracja@szpital-marciniak.wroclaw.pl. Mamy nadzieję, że przedmiotowa inicjatywa zdecydowanie poprawi jakość realizowanych procesów w naszym szpitalu, w szczególności w zakresie komunikacji z pacjentami. Nadal oczywiście pozostaje możliwość połączenia się telefonicznie z rejestracją (tel. 71 306 42 31, 71 306 42 32, 71 306 42 33 lub 71 306 42 34) lub wizyty osobistej (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pomocą aplikacji e-rejestracja, a ww. adres mailowy nie służy do umawiania wizyt w poradni a jest kontaktem w pozostałych sprawach.

11 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Bezpośredni kontakt mailowy z rejestracją do poradni

Ostatnie Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. med. Leszka Sokalskiego,

wybitnego lekarza i wieloletniego pracownika naszego Szpitala

 

 

Dr n. med. Leszek Sokalski był zatrudniony w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej od 01.05.1974 r., gdzie przechodził kolejne etapy kariery zawodowej i od 1978 r. pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Kardiologicznego.

Uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych w 1975 roku i specjalizację II stopnia z kardiologii w 1980 roku oraz tytuł naukowy doktora nauk medycznych w 1978 roku.

Dr n. med. Leszek Sokalski miał duży wkład w rozwój kardiologii na Dolnym Śląsku. W latach 70-tych tworzył Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Od początku swojej kariery zawodowej z dużym zaangażowaniem wdrażał w tutejszym Szpitalu nowoczesne metody diagnostyczne i intensywnej terapii kardiologicznej w tym monitorowanie hemodynamiczne, kontrpulsację wewnątrzaortalną.

Dr n. med. Leszek Sokalski należał do pionierów na terenie Dolnego Śląska w zakresie kardiologii inwazyjnej. Od lat 70-tych wykonywał, jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku zabiegi angioplastyki naczyń wieńcowych na bazie Kliniki Chirurgii Serca we Wrocławiu.

W latach 80-tych, jako jeden z pierwszych we Wrocławiu wdrażał badania elektrofizjologiczne i organizował Pracownię Wszczepiania Stymulatorów Serca. Pracownia ta była drugim ośrodkiem na terenie Dolnego Śląska i wszczepiono w niej ponad 4 tysiące stymulatorów serca. Dzięki Jego wysiłkom wprowadzono nowoczesne metody terapii, jak terapia resynchronizująca i wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów, co przyczyniło się do podwyższenia poziomu świadczonych usług.

Do znaczących osiągnięć dr n. med. Leszka Sokalskiego należy zaliczyć zorganizowanie pracowni angiokardiografii w tut. Szpitalu w 2000 r. i współudział w organizowaniu dyżurów hemodynamicznych dla ostrych zespołów wieńcowych na terenie Dolnego Śląska.

Dr n. med. Leszek Sokalski wykształcił kadrę kardiologów interwencyjnych oraz wyszkolił lekarzy w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej, czynnie kształcił również kadrę pielęgniarską w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej.

Prowadził również aktywną działalność publiczną. Od 1979 r. był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W latach 1999-2002 r. był dyrektorem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2000-2002 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Konsultanta ds. Kardiologii Województwa Dolnośląskiego.

Wybitne zasługi, które dr n. med. Leszek Sokalski włożył w rozwój ochrony zdrowia, a zwłaszcza kardiologii na Dolnym Śląsku znalazły odzwierciedlenie w odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi 14.12.2010 r. 

Dr n. med. Leszek Sokalski czynnie uczestniczył w konsultowaniu projektu nowego Szpitala i miał znaczący wpływ na obecny kształt i wyposażenie Oddziału Kardiologii.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim

w imieniu pracowników Szpitala im. Marciniaka

w szczególności pracowników Oddziału Kardiologii

składa

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 29 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.

27 lipca 2017
Czytaj więcej o: Ostatnie Pożegnanie

Podziękowania Kapelanowi Szpitalnemu

Podziękowania dla Kapłana Szpitalnego Przemysława Vogt za wkład w pracę przy projektowaniu i budowie Kaplicy Szpitalnej oraz za zaangażowanie w codzienne wykonywanie posługi kapłańskiej (pobierz)

3 lipca 2017
Czytaj więcej o: Podziękowania Kapelanowi Szpitalnemu

Numer Rachunku bankowego Szpitala im. Marciniaka

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego Szpitala im. Marciniaka!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2017 r. zmianie ulega bank obsługujący i numeru rachunku bankowego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej. Nowy numer rachunku to:

PKO Bank Polski S.A.

65 1020 5226 0000 6402 0577 3801

Z kolei nowy numer konta depozytowego, na które należy od dnia 1 lipca 2017 r. wpłacać wadium przetargowe to:

PKO Bank Polski S.A.

41 1020 5226 0000 6302 0577 3991

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe numery kont i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

29 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Numer Rachunku bankowego Szpitala im. Marciniaka

KOMUNIKAT

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej zaprasza świadczeniodawców realizujących umowę z Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia lub będących realizować umowę na dzień 1 października 2017 r. w zakresie stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej oraz w zakresie rehabilitacji w ośrodku/oddziale dziennej rehabilitacji kardiologicznej do udziału w charakterze partnerów – podwykonawców w realizacji umowy dotyczącej kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS – zawał) kod zakresu: 03.4100.500.02.

http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/art,402,komunikat

 

27 czerwca 2017
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT