Od 1999 r. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu prowadził intensywne działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług medycznych. W tym celu powołano multidyscyplinarny Zespół ds. Jakości, (więcej)


Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o budowie nowego szpitala Szpital przejmie funkcję, personel i zadania dwóch dotychczas działających szpitali:
1. Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T.Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
2. Okręgowego Szpitala Kolejowego s.p.z.o.z.. Więcej na stronie "Nowy Szpital Wojewódzki".

TRAUGUTTA
•••••••••