Nasze zaangażowanie w jakość

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Jak zapewniamy jakość

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej zapewnia jakość usług medycznych poprzez pracę w systemie zarządzania jakością zorganizowanym na podstawie wymagań normy ISO 9001:2008 oraz Programie Akredytacji Szpitali.
Akredytacja z łac. credo – wierzę, w sensie filologicznym oznacza zawierzenie – na przykład szpitalowi, że jak najlepiej wypełnia swoje funkcje wobec pacjentów. Celem wdrożenia procesu akredytacji w szpitalach jest poprawa jakości świadczonych usług na podstawie wcześniej ustalonych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (instytucji powołanej przez Ministra Zdrowia) standardach jakości. Zestaw standardów skupia się wokół opieki nad pacjentem oraz aspektów pozamedycznych (służby gospodarcze, techniczne) oraz obejmuje podstawowe elementy zarządzania szpitalem wynikające z modelu Total Quality Management (TQM) – zarządzania przez jakość.

Nasz szpital prowadzi intensywne działania zmierzające do poprawy jakości już od 1999 roku. W tym też roku powołano multidyscyplinarny Zespół ds. Jakości, który od początku opracowuje programy poprawy jakości oraz procedury i standardy opieki nad pacjentem.

Pierwszy certyfikat potwierdzający jakość leczenia przyznało szpitalowi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2002 roku. Od tego czasu Szpital sukcesywnie, z powodzeniem ubiega się o kolejne certyfikaty akredytacyjne oraz certyfikaty ISO 9001.

Zobacz też: 

 

Bezpieczeństwo medyczne

 Szpital może oferować Państwu leczenie na najwyższym poziomie dzięki ciągłemu doskonaleniu naszych standardów terapeutycznych. Każdego roku (w regularnych odstępach kwartalnych lub półrocznych) dokonujemy analizy zastosowanych procedur medycznych odpowiadając sobie na pytania:

  • czy nasze postępowanie przy przyjęciu Państwa do szpitala było prawidłowe,

  • jaką skuteczność ma zastosowane postępowanie terapeutyczne,

  • czy oraz dlaczego wystąpiły ewentualne powikłania,

  • jak udoskonalić techniki operacyjne, aby Państwa powrót do formy był możliwie jak najszybszy

  • oraz wiele innych.

Powołane w szpitalu komisje problemowe oraz wewnętrzni audytorzy dokonują cyklicznych kontroli leków, sprzętu diagnostycznego, zabiegowego oraz innych obszarów mających wpływ na Państwa bezpieczeństwo w naszym szpitalu.

 

Bezpieczeństwo informacji

Informacja o Państwa stanie zdrowia oraz zastosowanym leczeniu jest informacją podlegającą ochronie na najwyższym poziomie. Zatrudniony w szpitalu Administrator Bezpieczeństwa Informacji na bieżąco dba o zapewnienie wszelkich możliwych zabezpieczeń zarówno organizacyjnych, jak i teleinformatycznych.

 

Bezpieczeństwo epidemiologiczne 

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak bardzo istotne w szpitalu jest zachowanie czystości poprzez ciągłą dekontaminację, dezynfekcję oraz sterylizację. W celu kontroli, oceny oraz wyznaczania standardów postępowania epidemiologicznego, szpital powołał Komitet ds. Kontroli Zakażeń oraz Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych. Bieżącą pieczę nad zapewnieniem Państwu bezpiecznego pobytu w szpitalu w tym obszarze pełni Dział Higieny i Epidemiologii, którego szefem jest uznany na arenie międzynarodowej autorytet w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii prof. Anna Przondo-Mordarska.

 

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Szpital zapewnia Państwu bezpieczną żywność poprzez pracę w systemie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP. Hazard Analysis and Critical Control Points System oznacza System Analiz Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest on narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zagwarantowanie bezpiecznej pracy jest warunkiem koniecznym do zapewnienia Państwu bezpiecznego pobytu. Służby BHP dbają zatem, aby nasz personel był w tym obszarze odpowiednio przeszkolony. Szczególnej obserwacji i ocenie podlegają wypadki przy pracy, ekspozycje zawodowe, zranienia czy ochrona przed promieniowaniem radiologicznym i nuklearnym.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-25
Data publikacji:2015-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4166