NASI KARDIOLODZY KOORDYNUJĄ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM POL-MINOCA

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 marca 2020

Oddział Kardiologii w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka jest ośrodkiem koordynującym ogólnopolski program badania specyficznego przebiegu zawałów u kobiet.

Jest to nowatorski w skali kraju program o nazwie POL-MINOCA, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, uruchomiony przez prof. Piotra Ponikowskiego, aktualnie p.o. rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dr hab. Joannę Jaroch – ordynatora Oddziału Kardiologii w DSS im. Marciniaka. Polega na wielośrodkowym badaniu odmienności zawału serca bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u kobiet. Uczestniczy w nim 10 ośrodków kardiologicznych w Polsce – liderem został Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka...

 

Dzięki rejestrowi badań, które będą gromadzone i analizowane przez ośrodek koordynujący we Wrocławiu – kardiolodzy dostarczą danych dotyczących sposobu diagnostyki, leczenia i rokowania chorych ze specyficznym zawałem serca.

Dr Joanna Jaroch: - Klasyczny zawał wywołany jest przez miażdżycowe zwężenie tętnic. Rzadki zawał występujący najczęściej u kobiet, polega na tym, że nie ma miażdżycy w tętnicach serca w klasycznym badaniu koronarografii. Ten typ zawału jest właśnie przedmiotem naszych badań – wyjaśnia.

U kobiet, które przechodzą taki zawał występuje pełen obraz kliniczny zawału serca, jednak nie wykaże go klasyczne badanie koronarografii. – Stąd wzięło się określenie takich pacjentek jako „kobiet histeryczek” – mówi dr Joanna Jaroch. Tymczasem istnieje potrzeba poszerzenia pilnej diagnostyki, w tym o badanie rezonansu magnetycznego serca.

Choroba wieńcowa występująca u kobiet jest problemem społecznym. Dlatego jednym z zadań programu POL-MINOCA jest podniesienie świadomości wśród kobiet i promocja profilaktyki.

W programie POL-MINOCA ma być zbadanych około 500 osób (250 kobiet i 250 mężczyzn) z całej Polski.

Oddział Kardiologii DSS im. Marciniaka przyjął już kilka pierwszych pacjentek.

WARTO WIEDZIEĆ:

Oddział Kardiologii DSS im. Marciniaka we Wrocławiu, który jest liderem POL-MINOCA był pierwszym oddziałem na Dolnym Śląsku, w którym wykonano pierwszą angioplastykę wieńcową, wszczepiono pierwszy rozrusznik serca w warunkach oddziału kardiologicznego (wcześniej procedurę tę wykonywano na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii ), uruchomiono pierwszy na Dolnym Śląsku Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz wprowadzono po raz pierwszy metodę Dopplera w badaniach USG serca w regionie.

dr Joanna Jaroch, ordynator Oddziału Kardiologii DSS im. Marciniaka, koordynatorka POL-MINOCA

 

dr Rafał Wyderka, z-ca ordynatora Oddziału Kardiologii DSS im. Marciniaka w czasie briefingu prasowego o programie POL-MINOCA

Autor: aczm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-06
Data publikacji:2020-03-06
Osoba sporządzająca dokument:aczm
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Iwanow
Liczba odwiedzin:713