Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Odwiedziny pacjenta w czasie trwania epidemii COVID-19

Szanowni Państwo

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 ustanowił procedurę QP-44/BE ,,Zasady udzielania indywidualnej zgody na odwiedziny Pacjenta w czasie trwania epidemii COVID-19”.

Link do rekomendacji

Zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz zarządzeniem Dyrektora nr 43/2020 z dnia 6 marca 2020 r. wydanym na jej podstawie, w Szpitalu obowiązuje do odwołania, zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach. Odwiedziny mogą odbywać się w sytuacjach szczególnych za zgodą Dyrekcji i na zasadach określonych w powyższych rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Aby uzyskać zgodę na odwiedziny należy uzupełnić poniższy wniosek i dostarczyć osobiście do Sekretariatu Dyrekcji od poniedziałku do piątku w godzinach 07:25-15:00 lub przekazać skan dokumentu drogą mailową na adres sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl. Pracownik Szpitala skontaktuje się z Państwem celem przekazania informacji zwrotnej o podjęciu decyzji.

Wnioski złożone w innej formie, ale zawierające wymagane informacje będą rozpatrywane.

 

Wniosek - odwiedziny

 

Klauzula informacyjna przy odwiedzinach pacjentów

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą we Wrocławiu (54-049) przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 (dalej: Szpital).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala dostępnym pod adresem e-mail: iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl oraz korespondencyjnie na wskazany powyżej adres Szpitala.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Dane przetwarzamy, które przekazujesz Nam w ankiecie są Nam potrzebne w celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia Twojego jak i pacjenta, podjęcia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz realizacji Naszych obowiązku ustawowego jakim jest przekazanie danych osobowych osób, które mogły mieć styczność z osobom zakażoną w razie wykrycia ogniska COVID-19. Podstawami do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Art. 9 ust. 2 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 2. Art. 9 ust. 2 lit. I – RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane przetwarzamy przez okres miesiąca od dnia odwiedzin pacjenta w szpitalu. Okres ten może ilec wydłużeniu jeżeli zostanie wykryte w szpitalu ognisko COVID-19

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Powinieneś wiedzieć, że Twoje dane są udostępniane wyłącznie dostawcom usług w zakresie systemów informatycznych, obsługi prawnej szpitala oraz obsługi z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto Twoje dane w przypadku wykrycia ogniska COVID-19 w szpitalu mogą być przekazane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

JAKIE MASZ PRAWA?
Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. Prawo do poprawiania danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. Prawo do żądania usunięcia danych
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

Posiadasz również prawo do wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy prawa.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Poniżej przypominamy Państwu podstawowe zasady reżimu sanitarnego:

 1. Osoba wchodząca na teren Szpitala im Marciniaka powinna być wyposażona w jednorazową maseczkę medyczną i zobowiązana jest do jej stosowania przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz do stosowania środków ochrony osobistej udostępnionych przez personel oddziału.
 3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do wykonywania wszystkich poleceń personelu medycznego w trakcie trwania odwiedzin.
 4. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ OSOBY Z OBJAWAMI INFEKCJI (M. IN. KATAR, KASZEL, GORĄCZKA, BÓL GARDŁA).