Zdrowie Twojego dziecka

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Racjonalne odżywianie podstawą prawidłowego rozwoju dziecka

Prawidłowe żywienie ma specyficzne znaczenie u dzieci oraz młodzieży z powodu, iż w tym okresie życia zachodzą bardzo intensywne procesy rozwojowe - wzrastania
i dojrzewania. Niedobory składników odżywczych, jak również nadmierne ich spożycie niosą negatywne konsekwencje zdrowotne. Niedobory w żywieniu, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym, przyczyniają się do gorszego stanu zdrowia, mniejszej wydolności układu krążeniowo-oddechowego, pogorszenia funkcjonowania układu odpornościowego, zaburzeń
w prawidłowym rozwoju tkanki kostnej, a także powodują nadmierną drażliwość i mniejszą koncentrację, a w konsekwencji prowadzą do osiągania gorszych wyników w nauce.

11 lipca 2017
Czytaj więcej o: Racjonalne odżywianie podstawą prawidłowego rozwoju dziecka

Prawidłowe nawyki żywieniowe gwarancją zdrowia dzieci i młodzieży

Na prawidłowe odżywianie wpływ mają nawyki oraz upodobania żywieniowe, kształtujące się od wczesnych lat życia, dlatego też należy uczyć dziecko, jak powinno się zdrowo odżywiać. Nawyki żywieniowe definiowane są jako charakterystyczne i powtarzające się zachowania, które wynikają z konieczności dostarczania składników odżywczych. Kształtują się one poprzez wielokrotne powtarzanie tych samych czynności, wedle pewnego wyuczonego wzoru.

11 lipca 2017
Czytaj więcej o: Prawidłowe nawyki żywieniowe gwarancją zdrowia dzieci i młodzieży

Powody nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

Nadwaga i otyłość są coraz częściej spotykane zarówno w krajach zamożnych, jak i również rozwijających się. W zależności od kraju, grupy społecznej, wieku czy płci problem ten dotyczy średnio nawet ponad połowy badanej populacji, istotnie zwiększając się wraz z wiekiem badanych, zwłaszcza wśród kobiet. Nadwaga i otyłość jest również jednym z najczęstszych zaburzeń rozwoju u dzieci.

Czytaj więcej o: Powody nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

Aktywność fizyczna jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. 

Czytaj więcej o: Aktywność fizyczna jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:10423