Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój

UDA - RPDS.02.02.00-02-005/13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Priorytetu II

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” („Społeczeństwo Informacyjne”)

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 pt.

"Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta,Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój"
RPDS.02.02.00-02-005/13

Całkowita wartość projektu: 6 292 446,30 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 5 345 859,36 PLN

Okres realizacji projektu:

 • rozpoczęcia realizacji projektu 31.10.2013 r.

 • zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 15.06.2015 r.

 • zakończenia finansowej realizacji projektu: 30.06.2015 r.

Opis projektu:

Projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój” jest realizowany na zasadach partnerstwa. W związku z tym w dniu 30 września 2013 r. została zawarta umowa konsorcjum zawierająca prawa i obowiązki partnerów projektu.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej (Lider projektu)

 • Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (Partner projektu)

Lider konsorcjum będzie odpowiadał za rozliczenia finansowe i rzeczowe wobec Instytucji Zarządzającej, a także będzie czuwał nad trwałością projektu po jego zakończeniu.

Projekt polega na zakupie i wdrożeniu systemów prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnych z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz zakupie infrastruktury i oprogramowania niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Projekt zakłada również integracje
z powstającą w ramach projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” regionalną platformą wymiany danych oraz stworzenie możliwości udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych do platformy P1.

W ramach projektu zaplanowano wdrożenie oprogramowania medycznego klasy HIS umożliwiającego prowadzenie EDM, zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania systemowego i bazodanowego dla serwerów oraz stworzenie lokalnego repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z integracją z platformą regionalną.

Projekt pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój” będzie oddziaływał przede wszystkim na społeczność województwa dolnośląskiego.

Wśród korzyści należy wymienić:

 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych - realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego, a także zwiększy jego efektywność, co będzie miało wpływ na świadczone przez niego usługi. Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, wymaga poza kompetentnym personelem oraz wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu również dostępu do informacji dotyczących choroby pacjenta.

 • wzrost jakości obsługi pacjenta - wdrożenie projektu umożliwi Szpitalom znaczną poprawę oferowanych dotychczas usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skróci czas na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego. Krótszy czas hospitalizacji będzie możliwy dzięki wczesnej diagnozie
  i podjęciu właściwego leczenia oraz umożliwi pacjentom szybszy powrót do aktywności zawodowej.

 • poprawę dostępności do danych medycznych, dzięki czemu zmniejszą się koszty leczenia oraz nastąpi wzrost skuteczności leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, możliwy dzięki świadczeniu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii im. in. wdrożenia systemu EDM i lokalnego repozytorium oraz integracji z szyną integracyjną na poziomie regionalnym.

 • uruchomienie dodatkowego repozytorium oraz szyfrowanie danych i kanałów transmisji, konieczność autoryzacji użytkowników i nadzorowany, selektywny dostęp do danych a także automatyczne zarządzanie retencją danych oraz przechowywanie wersji dokumentów znacznie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa informacji.

Korzyści wynikające z realizacji projektu są niemierzalne.