Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Polska Sieć SzPZ

Koordynowanie działalności Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie 

Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie (PS SzPZ) powstała w 1992 roku z inicjatywy Zakładu Promocji Zdrowia (obecnie Zakład Analiz i Promocji Zdrowia) ówczesnego Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie. Obecnie Ośrodek Koordynacyjny PS SzPZ mieści się w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Projekt Szpitala Promującego Zdrowie ŚOZ powstał na przełomie lat 80 i 90. Oficjalne rozpoczęcie prac nad projektem, według modelu zatwierdzonego przez Światową Organizację Zdrowia, nastąpiło w 1989 roku w Instytucie Socjologii Medycyny im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu. Obecnie Instytut ten wraz z Europejskim Biurem ŚOZ ds. Zintegrowanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Barcelonie stał się Ośrodkiem Koordynacyjnym Projektu. Biuro ŚOZ w Barcelonie pełni funkcje formalno-organizacyjne, Instytut zaś stanowi zaplecze naukowe Projektu.

Celem działania Sieci jest rozpowszechnianie promocji zdrowia w środowisku szpitalnym oraz na obszarze objętym jego świadczeniami profilaktyczno-terapeutycznymi. Szpitale należące do PS SzPZ realizują 5 zadań obligatoryjnych oraz programy własne. Do zadań obligatoryjnych należą:

 • włączenie zespołu promocji zdrowia w struktury szpitala,

 • prowadzenie edukacji zdrowotnej,

 • podejmowanie działań na rzecz zdrowego żywienia,

 • działalność antynikotynowa i antyalkoholowa,

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie ułatwia i zachęca szpitale członkowskie do współpracy oraz wymiany doświadczeń i programów. Uczestnictwo w tej Sieci sprzyja podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania zdrowia, łącznie z aktywizowaniem wszystkich grup profesjonalnych środowiska szpitalnego. Szpital Promujący Zdrowie ma za zadanie rozwijać umiejętności pacjentów i ich rodzin w dziedzinie zachowania zdrowia. Szpital członkowski Sieci Krajowej może przystąpić również do Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia. Aktualnie PS SzPZ liczy 120 Szpitali Członkowskich i jest największą Siecią Krajową w Europie. W obrębie Sieci Krajowej tworzą się sieci regionalne. Do 1 czerwca 2003 r. powstały następujące sieci regionalne:

 • Dolnośląska Sieć Regionalna Szpitali Promujących Zdrowie z siedzibą we Wrocławiu

 • Małopolska Sieć Regionalna Szpitali Promujących Zdrowie z siedzibą w Krakowie

 • Lubelska Sieć Regionalna Szpitali Promujących Zdrowie z siedzibą w Lublinie

Powołano również:

 • Mazowiecką Sieć Regionalną Szpitali Promujących Zdrowie z siedzibą w Warszawie

 • Kujawsko-Pomorską Sieć Regionalną Szpitali Promujących Zdrowie z siedzibą w Bydgoszczy

Przynależność do Polskiej Sieci SzPZ nie pociąga za sobą konieczności wnoszenia opłat członkowskich. Warunkiem przyjęcia jest zgłoszenie przez dyrektora szpitala (po porozumieniu się z personelem szpitala) gotowości placówki do przystąpienia do Sieci. W takim zgłoszeniu powinny być wyszczególnione tematy z zakresu promocji zdrowia, którymi szpital dotychczas się zajmował lub planuje się zajmować. Decyzję o przyjęciu do Sieci podejmuje Rada Sieci.

Statut Sieci oraz późniejsza decyzja Rady Sieci nakładają na szpitale członkowskie obowiązki:

 • włączenia zespołu promocji zdrowia w struktury szpitala,

 • prowadzenia edukacji zdrowotnej,

 • podejmowania działań na rzecz zdrowego żywienia,

 • podejmowania działalności antynikotynowej i antyalkoholowej,

 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Pozostała tematyka programów promocji zdrowia pozostaje w dowolnej gestii dyrekcji i personelu szpitala.

Źródło: http://www2.wum.edu.pl/hph/?q=node/78