Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Dostępność

Film w PJM

Zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym i. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

Aby stwarzać osobom ze szczególnymi potrzebami tzn. z niepełnosprawnościami i osobom starszym,  warunki do korzystania z usług medycznych na zasadzie równości z innymi osobami, ustanowiono, co następuje:

 1. Powołano Koordynatora ds. dostępności - funkcję tą pełni Kierownik Działu Utrzymania Ruchu.
 2. Wskazano pracowników do osobistej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami – całodobowo pracownicy rejestracji SOR.
 3. Koordynator ds. Obsługi Pacjenta, któremu podlega RM SOR, odpowiednio wprowadzi
  i przeszkoli wskazany personel do działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami, które doraźnie będą takiej pomocy potrzebowały.
 • osoba wyznaczona przez Koordynatora ds. Obsługi Pacjenta odpowiedzialna jest za udzielenie pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami m.in. w dotarciu do celu, wypełnieniu stosownych dokumentów itp.
 • w przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami zgłosi osobiście chęć uzyskania wsparcia ochronie obiektu, pracownik Ochrony kontaktuje się pod nr 4301 z Rejestracją SOR.
 • w przypadku gdy osoba ze szczególnym potrzebami przybędzie do obiektu w towarzystwie psa przewodnika, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego ma prawo do przebywania na terenie obiektu w uzasadnionym celu, w tym odwiedziny osoby bliskiej.
 • w przypadku, gdy na badanie diagnostyczne zgłosi się osoba z psem przewodnikiem, na czas badania ma możliwość pozostawienia zwierzęcia we wskazanym pomieszczeniu, ochrona zamyka pomieszczenie, a po zakończeniu akcji zleca służbom porządkowym sprzątanie
  i dezynfekcję.
 • W sytuacji, w której z powodu stanu zdrowia opiekun psa nie jest w stanie sprawować nad nim opieki ani wskazać osoby, która taką opiekę przejmie, należy skontaktować się skontaktować
  z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami – Oddział Wrocław tel. 796-192-199.
 1. Dostępność do elektronicznej i telefonicznej obsługi pacjenta. Pacjent ze szczególnymi potrzebami, ma prawo zgłosić potrzebę uzyskania pomocy:
 1. Dostępność strony internetowej - Szpital im. Marciniaka posiada stronę internetową zgodną z wymogami WCAG 2.1 (z uwzględnieniem poziomu AA) zawierającą wszystkie informacje kluczowe dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym co najmniej o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz procedurach dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje są podane w postaci tekstu odczytywanego maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (Easy to Read).
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzeczywistych przesłanek, czy osoba domagająca się szczególnych przywilejów, na mocy Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wymaga specjalnego traktowania, wątpliwości rozstrzyga Pełnomocnik do spraw praw pacjentów
 3. Szpital posiada umowę z Polskim Związkiem Głuchych zapewniającą możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę taką zgłasza się w sposób wskazany w ust. 3. Szpital opracował procedurę dla pracowników określająca sposób postępowania, w przypadku zgłoszenia się pacjenta głuchoniemego.
 4. Przy wejściu do szpitala umieszczono informację napisaną alfabetem Braille'a.
 5. W holu Szpitala umieszczono informację o rozkładzie pomieszczeń budynku przy pomocy tyflomapy.
 6. W Szpitalu zapewniono środki techniczne do obsługi słabo słyszących w postaci pętli indukcyjnej.
 7. Szpital dysponuje przeszkolonym personelem, w szczególności kadrą zarządzającą, posiadającą kompetencje społeczne dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, który:
 • motywuje pozostały personel do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • tworzy sprzyjającą atmosferę komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • przekonuje swoje środowisko do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • dokładnie analizuje otoczenie i wysuwa wnioski poprawiające jakość komunikacji, szczególnie przestrzennej z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • zarządza sytuacjami kryzysowymi;
 • zwraca uwagę na szczególne potrzeby komunikacyjne pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne np. autyzm i psychosomatyczne.
 1. Szpital dysponuje tzw. cichym pokojem dedykowanym dla osób ze spektrum autyzmu lub osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi.

 

Tłumacz języka migowego na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tlumacz-jezyka-migowego-na-teleplatformie-pierwszego-kontaktu