Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

PDS.09.03.00-02-0002/21-00

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej wraz z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. oraz Partnerami zainicjowali partnerstwo podpisując w dniu 27.05.2021 r. Porozumienie w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu. W dniu 29.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.03.00-02-0002/21-00 „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r. Projekt będzie wspierał funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska Szpitale Wojewódzkie oraz inne szpitale publiczne w walce z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby.

• Wartość Projektu: 8 702 393,28 PLN.
• Wkład Funduszy Europejskich: 7 397 034,28 PLN.

W ramach Projektu wsparcie zostanie udzielone szpitalom, które są Partnerami Projektu:

 1. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;

 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego;

 3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

 4. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego;

 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;

 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu;

 7. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej;

 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;

 9. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;

 10. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;

 11. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;

 12. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.

Głównym celem projektu jest ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie 12 szpitali w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.Celami szczegółowymi projektu są:

 • Zapewnienie pracownikom szpitali niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących,

 • Zintensyfikowanie wsparcia dla szpitali, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19,

 • Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego,

 • Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów,

 • Zwolnienie przez pacjentów chorych na COVID-19 miejsc w szpitalach oraz udostępnienie ich pacjentom cierpiącym na inne choroby.