Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KADRA:

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Bartłomiej Wesołowski

 

ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM

lek. Daniel Piątek 

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Małgorzata Rodziewicz

 

KONTAKT

Sekretariat oddziału

tel. 71 306 46 54

 

Oddział posiada 29 łóżek w tym 2 monitorowane na sali wzmożonego nadzoru.

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami internistycznymi w stanach nagłych i trybie planowym.

Oddział posiada możliwość wykonania 24 godz. rejestracji EKG metodą Holtera, badań endoskopowych przewodu pokarmowego, 24 godzinnej rejestracji ciśnienia tętniczego krwi, diagnostycznych punkcji szpiku, diagnostycznych i odbarczających punkcji jam opłucnowych i jamy otrzewnowej.