Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KADRA:

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

Specjalista chorób wewnętrznych, Specjalista kardiolog

lek. Ilona Grzesica

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Małgorzata Rodziewicz

 

KONTAKT

Sekretariat oddziału

tel. 71 306 46 54

 

Oddział posiada 29 łóżek w tym 2 monitorowane na sali wzmożonego nadzoru.

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami internistycznymi w stanach nagłych i trybie planowym.

Oddział posiada możliwość wykonania 24 godz. rejestracji EKG metodą Holtera, badań endoskopowych przewodu pokarmowego, 24 godzinnej rejestracji ciśnienia tętniczego krwi, diagnostycznych punkcji szpiku, diagnostycznych i odbarczających punkcji jam opłucnowych i jamy otrzewnowej.