Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KADRA:

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Piotr Ptaszyński

ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM

lek. Piotr Borecki 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Agnieszka Kata

 

KONTAKT

Sekretariat Oddziału

tel. 71 306 43 40

 

Dyżurka Pielęgniarek

tel. 71 306 43 46

 

Oddział posiada 16 łóżek.

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie chorych w skrajnych stanach zagrożenia życia, a zwłaszcza niewydolności układu krążenia, serca i oddychania. Do zadań oddziału należy:

  • prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym,

  • przeprowadzanie znieczuleń pacjentów do zabiegów operacyjnych,

  • prowadzenie, organizowanie i nadzorowanie postępowania resuscytacyjnego.