Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Ambulans

1. Tryb finansowania:
Inwestycja z państwowego funduszu celowego

2. Nazwa fundusz:
Fundusz przeciwdziałania COVID-19

3. Nazwa zadania:
Zakup Ambulansu specjalistycznego „S” do transportu medycznego i między szpitalnego, spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008

4. Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania:
wartość dofinansowania 500 000,00 zł,
całkowita wartość zadania: 620 000,00 zł

5. Opis zadania:
Zakup ambulansu specjalistycznego „S” do transportu medycznego i między szpitalnego, spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008 celem zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń w oddziałach Szpitala oraz zapewnienia bieżącej realizacji kontynuacji leczenia pacjentów z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.