Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Światowa Organizacja Zdrowia Centrum Współpracujące - WHO CC

Dolnonośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej przystąpił do Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie w październiku 1997 r.a w kwietniu 2011 r. uzyskał certyfikat członkowstwa Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Certyfikat ten został odnowiony w lutym 2015 r.

Projekt Światowej Organizacji Zdrowia Szpitala Promującego Zdrowie powstał w 1988 roku w celu włączenia koncepcji, wartości i standardów promocji zdrowia w organizacyjną strukturę szpitala. W 1989 roku – na prośbę Biura WHO Regionu Europejskiego w Kopenhadze – Instytut Socjologii Medycyny im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu przejął pracę nad projektem, który początkowo nazwano „Zdrowie i Szpital”, potem, przez krótki czas – „Zdrowy Szpital”, a od końca 1990 roku przyjęto ostateczną nazwę „Szpital Promujący Zdrowie” (SPZ).