A A
Poradnie Specjalistyczne
Szanowni Pacjenci,
Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1491) w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 r. kążdy pacjent wpisany na listę oczekujących zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
INFORMUJEMY, ŻE PORADNIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO Z DNIEM
2 LIPCA 2012 R.
ZOSTAJE PRZENIESIONA Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I REHABILITACJI „CREATOR” PRZY UL. LOTNICZEJ 37
DO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PRZYSZPITALNEJ PRZY
AL. WIŚNIOWEJ 36 (WEJŚCIE DO PORADNI OD UL. SZTABOWEJ 93).
ZMIENIA SIĘ RÓWNIEŻ TELEFON REJESTRACJI
71/360-22-25.
W ramach Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Traugutta funkcjonują:


Zdjęcie nr 1. Zespół Przychodni.

Rejestracja pacjentów do przychodni odbywa się:
 • osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej
  • Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 07:40-14:30
  • Środa 10:40-16:30
 • telefonicznie 71 78-90-290.
  • od poniedziałku do piątku 09.00-12.00
 • telefonicznie 71 78-90-357.
  • od poniedziałku do piątku 13.00-14.00
Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie nie jest wymagane od osób:
 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.
Zalecenia ogólne dla pacjentów:
 • wskazane przyniesienie dokumentacji medycznej dotyczącej przebytych i aktualnej choroby (wypisy ze szpitala, badania dodatkowe np. USG, EKG, TK, NMR, badania krwi),
 • pacjent powinien znać nazwy aktualnie przyjmowanych leków,
 • wskazane jest, aby pacjenci zgłaszający się do kontroli po pobycie w szpitalu posiadali przy sobie wypis ze szpitala.
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
08:00-15:00
Wtorek
08:00-15:00
Środa
11:00-18:00
Czwartek
08:00-15:00
Piątek
08:00-15:00
Przyjmują lekarze specjaliści z Oddziału Chirurgii Dziecięcej
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
08:00-15:00
Wtorek
08:00-15:00
Środa
08:00-18:00
Czwartek
08:00-15:00
Piątek
08:00-15:00
W poradni przyjmują:
lek. med. Irena Drozd-Dworak - Kierownik Przychodni - telefon 71 78-90-149
lek. med. Małgorzata Zierkiewicz
lek. med. Alicja Kowalska
lek. med. Marek Śledziona
lekarze specjaliści z Oddziału Kardiologii
W ramach Poradni Kardiologicznej udzielane są świadczenia z zakresu elektrostymulacji serca.
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
08:00-12:00
Wtorek
08:00-12:00
Środa
14:00-18:00
Czwartek
08:00-12:00
Piątek
08:00-12:00
W poradni przyjmują:
lek. med. Agata Gruna-Ożarowska
lekarze z Oddziału Neurologii Dziecięcej
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
08:00-18:00
Wtorek
08:00-18:00
Środa
08:00-18:00
Czwartek
08:00-18:00
Piątek
08:00-18:00
W poradni przyjmują:
mgr Danuta Karbowiak
mgr Elżbieta Kulik
Godziny przyjęć poradni:
Środa
12:00-18:00
Czwartek
08:00-15:00
Piątek
08:00-15:00
W poradni przyjmuje:
lek. med. Katarzyna Rymarczyk-Natyna
Godziny przyjęć poradni:
Wtorek
11:00-15:00
Środa
15:00-19:00
Czwartek
08:00-12:00
W poradni przyjmują:
lek. med. Artur Fuchs
lek. med. Paweł Jabłoński
lek. med. Dariusz Szarek
lek. med. Tomasz Szczepański
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
08:00-12:00
Środa
12:00-18:00
Piątek
08:00-12:00
W poradni przyjmują lekarze z Oddziału Chirurgii Ogólnej
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
08:00-15:00
Wtorek
08:00-15:00
Środa
11:00-18:00
Czwartek
08:00-15:00
Piątek
08:00-15:00
W poradni przyjmują :
lek. med. Wincenty Korolewicz
lek. med. Krzysztof Szweda
W ramach Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej przy al. Wiśniowej funkcjonują:
-Nadzór sprawuje Pielęgniarka Koordynująca-Beata Iżewska-Pliś tel. 71 360-21-63
Rejestracja pacjentów do przychodni odbywa się:
 • osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej:
  • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 07:40-14:00,
  • Czwartek 11:00-17:00
 • telefonicznie 71 360-22-65 oraz 71 360-20-56:
  • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 08:00-12:00,
  • Czwartek 11:00-15:00
Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
07:30-12:30
Środa
13:00-18:00
Czwartek
07:30-11:30
Piątek
07:30-12:30
W poradni przyjmuje:
lek. med. Z. Lipski
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
09:00-15:00
Wtorek
14:00-18:00
Środa
09:00-13:00
W poradni przyjmują:
lek. med. A. Faliński
Godziny przyjęć poradni:
Wtorek
09:00-15:00
Środa
12:00-18:00
Piątek
10:00-15:00
W poradni przyjmuje:
lek. med. E. Plewińska-Cześniewicz
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
14:00-20:00
Wtorek
14:00-18:00
Środa
14:00-21:00
Piątek
wizyty domowe
W poradni przyjmują:
dr n. med. Ewa Gruszka
dr n. med. Anna Maria Pokryszko-Dragan
Świadczenia udzielane są wg ustalonych telefonicznie terminów poza sytuacjami wymagającymi natychmiastowego udzielania pomocy.
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
09:00-13:00
Wtorek
14:00-18:00
Środa
09:00-13:00
Czwartek
09:00-13:00
Piątek
09:00-12:00
W poradni przyjmują lekarze specjaliści z Oddziału Chirurgii Ogólnej II
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
09:00-13:00
Środa
09:00-14:00
Czwartek
14:00-18:00
W poradni przyjmują:
lek. med. J. Bezak
Godziny przyjęć poradni:
Wtorek
10:00-14:00
Środa
14:00-18:00
Piątek
10:00-14:00
W poradni przyjmują lekarze specjaliści z Oddziału Endokrynologii:
dr n. med. A. Zając-Boczar
dr n. med. T. Tomkalski
dr n. med. J. Pacholski
R. Niezgoda-Pawłowska
Godziny przyjęć poradni:
Poniedziałek
07:25-15:00
Wtorek
10:00-18:00
Środa
07:25-15:00
Czwartek
10:25-18:00
Piątek
07:25-15:00
W poradni przyjmują:
lek. med. E. Olak
lek. med. B. Ciszak
lek. med. M. Wróbel
lek. med. R. Kmieciak
Godziny przyjęć poradni:
Środa
07:25-15:00
Czwartek
15:00-17:00
W poradni przyjmują:
lek. med. E. Czarny-Ogórkowska
Godziny przyjęć:
Poniedziałek
09:00-13:00
Wtorek
09:00-13:00
Środa
09:00-13:00
Czwartek
10:25-13:00
Piątek
09:00-13:00
W gabinecie przyjmują lekarze specjaliści z Oddziału Urologii
Gabinet czynny codziennie 8:00-9:00