Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Przyjęcie do szpitala

Pacjent może zostać przyjęty na leczenie do szpitala w dwóch trybach:

Skierowanie do szpitala ma prawo wystawić lekarz, lekarz dentysta lub felczer.

WYKAZ DOKUMENTÓW I RZECZY OSOBISTYCH NIEZBĘDNYCH PACJENTOWI PRZY PRZYJĘCIU PLANOWYM DO SZPITALA

Wykaz niezbędnych dokumentów

  1. skierowanie do szpitala,
  2. dokument tożsamości z numerem PESEL,
  3. karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych - jeżeli pacjent posiada,
  4. inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem.

Wykaz niezbędnych przyborów osobistych

  1. podstawowe przybory higieny osobistej,
  2. przybory toaletowe,
  3. ręcznik,
  4. piżamę
  5. kapcie
  6. leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia),


Wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby lub reklamówki, która powinna zmieścić się w szafce  przy łóżku pacjenta.

Skierowanie nie jest wymagane do PORADNI SPECJALISTYCZNYCH :

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

Uwaga

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny. Pielęgniarki udzielają informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej. Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta, za wyjątkiem przypadków uzgodnionych
z personelem oddziału.

 

Pracownik Socjalny

Przyjmuje zgłoszenia pacjentów nie mających zapewnionej opieki poszpitalnej ze strony rodziny oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pod nr tel. 663 898 896.

 

W Szpitalu znajdują się:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:67015