Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Dział Elektrodiagnostyki

Dział Elektrodiagnostyki:

  • PRACOWNIA EEG - badanie EEG w spoczynku, po prowokacji bezsennością, w czasie snu u małych dzieci oraz 24 godzinne badanie metodą Holtera

  • PRACOWNIA EMG - badania neurograficzne, zapisy mięśniowe, próby tężyczkowe, próby miasteniczne

  • PRACOWNIA POTENCJAŁÓW (PW) - potencjały wzrokowe (WPW), potencjały słuchowe (BAER)

  • PRACOWNIA EKG (wyłącznie dla pacjentów szpitala oraz dla osób skierowanych przez przyszpitalną Poradnię Medycyny Pracy

Numer telefonu do rejestracji na badania EMG, EEG i PW
tel. 71 306 41 61
tel. 71 306 41 77

Kierownik Działu
specjalista neurolog Katarzyna Wojdyło-Uszyńska tel. 71 306 41 78