Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój

UDA - RPDS.02.02.00-02-005/13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Priorytetu II

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” („Społeczeństwo Informacyjne”)

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 pt.

"Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta,Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój"
RPDS.02.02.00-02-005/13

Całkowita wartość projektu: 6 292 446,30 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 5 345 859,36 PLN

Okres realizacji projektu:

Opis projektu:

Projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój” jest realizowany na zasadach partnerstwa. W związku z tym w dniu 30 września 2013 r. została zawarta umowa konsorcjum zawierająca prawa i obowiązki partnerów projektu.

W skład konsorcjum wchodzą:

Lider konsorcjum będzie odpowiadał za rozliczenia finansowe i rzeczowe wobec Instytucji Zarządzającej, a także będzie czuwał nad trwałością projektu po jego zakończeniu.

Projekt polega na zakupie i wdrożeniu systemów prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnych z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz zakupie infrastruktury i oprogramowania niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Projekt zakłada również integracje
z powstającą w ramach projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” regionalną platformą wymiany danych oraz stworzenie możliwości udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych do platformy P1.

W ramach projektu zaplanowano wdrożenie oprogramowania medycznego klasy HIS umożliwiającego prowadzenie EDM, zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania systemowego i bazodanowego dla serwerów oraz stworzenie lokalnego repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z integracją z platformą regionalną.

Projekt pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój” będzie oddziaływał przede wszystkim na społeczność województwa dolnośląskiego.

Wśród korzyści należy wymienić:

Korzyści wynikające z realizacji projektu są niemierzalne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8050