Ostatnie Pożegnanie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 lipca 2017

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. med. Leszka Sokalskiego,

wybitnego lekarza i wieloletniego pracownika naszego Szpitala

 

 

Dr n. med. Leszek Sokalski był zatrudniony w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej od 01.05.1974 r., gdzie przechodził kolejne etapy kariery zawodowej i od 1978 r. pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Kardiologicznego.

Uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych w 1975 roku i specjalizację II stopnia z kardiologii w 1980 roku oraz tytuł naukowy doktora nauk medycznych w 1978 roku.

Dr n. med. Leszek Sokalski miał duży wkład w rozwój kardiologii na Dolnym Śląsku. W latach 70-tych tworzył Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Od początku swojej kariery zawodowej z dużym zaangażowaniem wdrażał w tutejszym Szpitalu nowoczesne metody diagnostyczne i intensywnej terapii kardiologicznej w tym monitorowanie hemodynamiczne, kontrpulsację wewnątrzaortalną.

Dr n. med. Leszek Sokalski należał do pionierów na terenie Dolnego Śląska w zakresie kardiologii inwazyjnej. Od lat 70-tych wykonywał, jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku zabiegi angioplastyki naczyń wieńcowych na bazie Kliniki Chirurgii Serca we Wrocławiu.

W latach 80-tych, jako jeden z pierwszych we Wrocławiu wdrażał badania elektrofizjologiczne i organizował Pracownię Wszczepiania Stymulatorów Serca. Pracownia ta była drugim ośrodkiem na terenie Dolnego Śląska i wszczepiono w niej ponad 4 tysiące stymulatorów serca. Dzięki Jego wysiłkom wprowadzono nowoczesne metody terapii, jak terapia resynchronizująca i wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów, co przyczyniło się do podwyższenia poziomu świadczonych usług.

Do znaczących osiągnięć dr n. med. Leszka Sokalskiego należy zaliczyć zorganizowanie pracowni angiokardiografii w tut. Szpitalu w 2000 r. i współudział w organizowaniu dyżurów hemodynamicznych dla ostrych zespołów wieńcowych na terenie Dolnego Śląska.

Dr n. med. Leszek Sokalski wykształcił kadrę kardiologów interwencyjnych oraz wyszkolił lekarzy w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej, czynnie kształcił również kadrę pielęgniarską w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej.

Prowadził również aktywną działalność publiczną. Od 1979 r. był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W latach 1999-2002 r. był dyrektorem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2000-2002 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Konsultanta ds. Kardiologii Województwa Dolnośląskiego.

Wybitne zasługi, które dr n. med. Leszek Sokalski włożył w rozwój ochrony zdrowia, a zwłaszcza kardiologii na Dolnym Śląsku znalazły odzwierciedlenie w odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi 14.12.2010 r. 

Dr n. med. Leszek Sokalski czynnie uczestniczył w konsultowaniu projektu nowego Szpitala i miał znaczący wpływ na obecny kształt i wyposażenie Oddziału Kardiologii.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim

w imieniu pracowników Szpitala im. Marciniaka

w szczególności pracowników Oddziału Kardiologii

składa

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 29 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-27
Data publikacji:2017-07-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2360