Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 marca 2016

Mamy przyjemność poinformować, że Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej po raz kolejny wygrał postępowanie konkursowe w dwóch programach wchodzących w skład Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD.

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD stanowi polską koncepcję programu, mającego za zadanie integrację dziedzin medycyny zajmujących się leczeniem chorób układu sercowo - naczyniowego na rzecz wspólnej profilaktyki z kompleksowym podejściem do wszystkich czynników ryzyka oraz upowszechnienia nowoczesnych, zintegrowanych sposobów postępowania w chorobach sercowo - naczyniowych.

Podstawowe zadanie programu POLKARD to zmniejszenie przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo - naczyniowego w Polsce. Głównemu zagadnieniu programu POLKARD podporządkowane są cele szczegółowe, takie jak zwalczanie klasycznych czynników ryzyka miażdżycy, wprowadzanie nowoczesnych skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz działania na rzecz wyrównywania powstałych w kraju dysproporcji w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i neurologii dzięki zakupowi sprzętu i szkoleniu lekarzy.

Informujemy, iż w roku 2015 decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016 w zakresie zadania: zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2015 wybrano wśród placówek medycznych z całej Polski również Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej.


Ze środków programu zakupiona została bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia GAIT TRAINER/13945008, która służy pacjentom Oddziału Rehabilitacji.

W 2015 roku decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności
do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016 w zakresie zadania: zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych w roku 2015 również wybrano
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej.

Z otrzymanych środków zakupiono Aparat USG Hitachi Aloka ProSound Alpha 6, który służy pacjentom Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4016