Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

UDA-RPDS.08.01.00-02-052/08-00

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PRIORYTETU VIII „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU („ZDROWIE”)"

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Projekt pt.: „Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Toksykologicznego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną” nr UDA-RPDS.08.01.00-02-052/08-00

 

Historia Projektu

W maju 2009 roku Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Toksykologicznego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 8 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także ze środków własnych Szpitala. Przedmiotem projektu jest doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także Oddziału Toksykologicznego w latach 2007-2010. W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt m.in. respiratory stacjonarne i transportowe, analizator parametrów krytycznych, przewoźny aparat RTG do robienia zdjęć, videogastroskop, pompy strzykawkowe, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory - w sumie 91 sztuk różnego rodzaju aparatury i sprzętu medycznego. Przedsięwzięcie ma celu zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu toksykologii i anestezjologii i intensywnej terapii.

Dane dotyczące Projektu

Umowa nr UDA-RPDS.08.01.00-02-052/08-00 realizowana w ramach: Priorytetu 8 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także ze środków własnych Szpitala. Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”
Okres realizacji: I kwartał 2007 r. - II kwartał 2010 r.
Całkowita wartość projektu - 2 780 538,39 zł

Oddział Toksykologiczny

Oddział Toksykologiczny Szpitala im. T. Marciniaka jest jedynym tego rodzaju ośrodkiem na Dolnym Śląsku i jednym z 10 w Polsce. W Oddziale zatrudniani są lekarze posiadający specjalizacje z toksykologii i specjaliści chorób wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Oddział Toksykologiczny ma 28 łóżek i znajduje się na II piętrze bud. G. W strukturze oddziału wydzielony jest pododdział intensywnego nadzoru z 5 łóżkami, w tym jedno stanowisko do dializ toksykologicznych.

Oddział pełni całodobowy dyżur dla pacjentów:

  • po dokonanych próbach samobójczych,
  • zatrutych lekami, alkoholem, tlenkiem węgla, pestycydami, grzybami,
  • narażonych na rozmaite chemikalia i środki toksyczne w miejscu pracy.

Całodobowo Oddział udziela telefonicznych informacji dla lekarzy z terenu Województwa Dolnośląskiego i województw ościennych z zakresu toksykologii w oparciu o komputerowy program informacji toksykologicznej. Najbliższe Oddziały toksykologii znajdują się w Poznaniu i Łodzi.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń w trybie całodobowym. Na oddziale wykonywane są znieczulenia ogólne lub przewodowe do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostycznych i leczniczych, jak również prowadzone jest leczenie chorych w stanach zagrożenia życia.
Oddział prowadzi leczenie pacjentów wymagających intensywnej terapi z powodu:  

  • niewydolności oddechowej (terapia wentylacyjna),
  • niewydolności krążenia (możliwość monitorowania układu krążenia z możliwością pomiaru rzutu serca),
  • niewydolności nerek (dializa).

Współpracuje z innymi oddziałami uczestnicząc w czynnościach przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego:  

  • oddział chirurgii dziecięcej i laryngologii (od najmłodszych dzieci do 18 roku życia, szeroki wachlarz zabiegów)– rocznie 2500-3000 znieczuleń,
  • oddział urazowo-ortopedyczny (najczęściej złamania kończyn, miednicy) – rocznie ok. 850 znieczuleń,
  • oddział chirurgii ogólnej (najczęściej urazy i schorzenia jamy brzusznej) – rocznie ok. 700 znieczuleń,
  • oddział neurochirurgii (urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa, operacje guzów mózgu) – rocznie ok. 1000 znieczuleń.

Oddział Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii liczy 10 łóżek (5 łóżek w bud. G (I piętro) i 5 w bud. A (I piętro) -budynki te sa połączone funkcjonalnie z innymi budynkami za pomocą łącznika.

Zakończenie projektu

Dzięki środkom uzyskanym z funduszy strukturalnych udało się zakupić m.in. respiratory stacjonarne i transportowe, analizator parametrów krytycznych, przewoźny aparat RTG do robienia zdjęć, videogastroskop, pompy strzykawkowe oraz objętościowe, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, systemy ogrzewania pacjenta, aparaty USG oraz EKG, bronchoskop, automatyczną myjnię, monitory funkcji życiowych. Zakupione urządzenia medyczne oparte są o technologie najnowszej generacji, spełniają wszystkie wymagane standardy i zabezpieczają najlepsze wykonanie procedur medycznych. Szpital wybiera najlepsze rozwiązania pod względem zaspokojenia potrzeb odbiorców usług medycznych. Realizacja projektu pozwoli na sprawniejsze diagnozowanie i leczenie chorób u pacjentów hospitalizowanych.